სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
15 კვტ.
12900 კკალ/სთ
300 მ3/სთ
1.07 ლ/სთ
0.7 ბარი
ხელით
5 კგ.

BLP 15M


    კატეგორია: MASTER