სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
30 კვტ.
25800 კკალ/სთ
1000 მ3/სთ
2.14 ლ/სთ
1.5 ბარი
ხელით
8 კგ.

BLP 33M


    კატეგორია: MASTER