სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი (ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
33 კვტ.
29000 კკალ/სთ
1000 მ3/სთ
1.8-2.9 ლ/სთ
50 ლ.
86 კგ.

WA 33 B


    კატეგორია: MASTER