სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი (ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
50 კვტ.
43000 კკალ/სთ
1200 მ3/სთ
15 ლ/სთ
302 კგ.

CT 50 P


    კატეგორია: MASTER