სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
102 კვტ.
88000 კკალ/სთ
7600 მ3/სთ
8.6 ლ/სთ
259 კგ.

BG 100 PW


    კატეგორია: MASTER