სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
134 კვტ.
115000 კკალ/სთ
7600 მ3/სთ
10.2 ლ/სთ
259 კგ.

PG 100 PD


    კატეგორია: MASTER