ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიწოდების წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1300 ვტ
4.8 მ3/სთ
4.6 ბარი
8 მ
46 მ
16 კგ

WPEm5500 G


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები