ტორცული ხერხი


zipper_seite_19_bild_0001 კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრა:
0°/90°:
45°/90°:
0°/45°:
45°/45°:
საჭრელი დისკი:
ჭრის მაქს. სიღრმე:
წონა: 

კოდი:

220 ვ.
1800 ვტ.
4500 ბრ/წთ
45°
.
310 x 85 მმ.
215 x 85 მმ.
305 x 50 მმ.
215 x 50 მმ.
Ø 250 x Ø 30 x2.8 მმ.
85 მმ.
13 კგ. 

ZI-KGS250-310


    კატეგორია: ZIPPER