3 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო (თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი 

კოდი:

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სკანირება
25 მ. 

081.140A