2 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო (თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი: 

კოდი:

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სკანირება
25 მ. 

081.120A