2 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო(თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი: 

კოდი:

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სკანირება
10 მ. 

081.124A