2 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო(თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი:

კოდი:

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სკანირება
20 მ.

081.115A