თვითსწორებადი წერტილოვანი ლაზერული თარაზო


060.021A_1 სხივის რაოდენობა:
სამუშაო მანძილი: 

კოდი:

5
20 მ. 

060.021A