ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიწოდების წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
900 ვტ
3.4 მ3/სთ
4.2 ბარი
8 მ
42 მ
6.5კგ

WPEm3400 R


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები