სიღრმული ტუმბო


  კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
ელექტრო კბელის სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
500 ვტ
10.2 მ3/სთ
7.5 მ
10 მ
6.5 კგ

SPR 10500 CN


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები