ბენზო გენერატორი


საწვავი:
სიმძლავრე:
გამოსავალი:
წვა:
ხმაური:
საწვავის ავზი:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
7.5 კვტ.
220/50
2-3.2 ლ/სთ
103 დცბ.
19.5 ლ.
92 კგ.

HK7500


    კატეგორია: VIBROTECH, გენერატორები